The site is moving.

 
Make astrology
clean, clear, and simple.
 
 
Main Menu
Home
I Ching Oracle (อี้จิง)
ไพ่ยิปซีพยากรณ์
Tarot Spreader
Easy-Step Astrologer
Easy-Step Predictor
Easy-Step Matcher
Uranian Gadgets
Graphic Ephemeris
เอ็นเนียแกรม
ตำราโหราศาสตร์
Articles
UAstrolog

ไพ่ยิปซีพยากรณ์

ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรต์ (Tarot) เป็นศาสตร์ในการพยากรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เหมาะกับคนที่มีจินตนาการ ชอบตีความหมายจากสัญลักษณ์รูปภาพ เราสามารถดูไพ่ยิปซีได้ด้วยตนเอง โดยการตั้งใจเลือกไพ่พร้อมกำหนดสิ่งที่ต้องการอยากจะรู้อยู่ในใจ เมื่อได้ไพ่ออกมาก็แปลตามความหมายไพ่หรือภาพที่เห็น ไพ่ที่เปิดออกมาย่อมสอดคล้องกับเรื่องของผู้ที่ตั้งใจเปิด แต่จะแปลความหมายได้ตรงมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ทักษะการตีความ ถ้ามีความเข้าใจความหมายของไพ่อย่างลึกซึ้งก็สามารถแปลไพ่ได้ตรงกับชีวิตตัวเอง ตัวเราเองนี่แหละที่จะดูได้ดีที่สุดเพราะเรารู้จักชีวิตเราดีที่สุด แต่บางครั้งหมอดูก็อาจจะช่วยชี้จุดที่เรามองข้ามไปได้

ไพ่ยิปซีทั้งชุดจะมี ๗๘ ใบ แบ่งเป็นไพ่ชุดใหญ่ (Major Arcana) ๒๒ ใบ และไพ่ชุดเล็กหรือไพ่ธาตุ (Minor Arcana) ๕๖ ใบ มีการวางไพ่ได้หลากหลายวิธี บางวิธีใช้เพียงไพ่ชุดใหญ่ บางวิธีใช้ทั้งสำรับ การวางไพ่ ใช้จำนวน ๑ ถึง ๔ ใบในการตอบปัญหาสั้น ๆ ถ้าใช้จำนวนไพ่มาก ก็จะได้รายละเอียดมาก การใช้ไพ่น้อยเหมาะกับการฟันธงแต่บางครั้งตีความได้ยาก โดยปกตินิยมใช้ ๓ ใบและ ๔ ใบ ส่วน ๕ ใบนั้นเป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ คน ในการใช้ไพ่ ๗ ใบโดยทั่วไปแล้ว แต่ละตำแหน่งจะบอกเรื่องราวเฉพาะ แต่ผมเห็นว่าจะเป็นการปิดกั้นจินตนาการของผู้ตีความ จึงไม่ได้อธิบายตำแหน่งไพ่ไว้ ขอให้ใช้จินตนาการในการผูกเรื่องราวจากไพ่ใบแรกไปจนถึงใบสุดท้าย ท่านจะได้ความสนุกเพลิดเพลิน เซลติกครอส (Celtic Cross) หรือการเรียงไพ่ ๑๐ ใบ มีการเรียงได้หลายแบบ แต่ผมนำวิธีที่แพร่หลายที่สุดมาเสนอ ส่วนการเรียงไพ่ ๑๒ ใบ เป็นการประยุกต์ใช้เรือนชะตาของโหราศาสตร์มาพยากรณ์ นอกจากนั้นผมได้พัฒนาโปรแกมแจกไพ่ยิปซี (Tarot Spreader) ขึ้นเพื่อความสะดวกมากขึ้น มีการวางไพ่แบบใหม่ คือดูความสัมพันธ์แบบ ๙ ใบ ผมนำมาจากหนังสือของ Robert M. Place เซลติกครอสตามแนวของ Rachel Pollack และการเปิดตามลำดับได้ถึง ๒๑ ใบ เพื่อประกอบการดูกับเลข ๗ ตัว นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสำรับไพ่ได้ตามต้องการ (มีไพ่ชุดซิมโบลอนด้วย) สามารถเลือกจำนวนไพ่ที่จะใช้ เลือกจะใช้ไพ่กลับหัวหรือไม่ สามารถจัดเก็บไพ่ที่เปิดได้ในฐานข้อมูลเพื่อเรียกดูภายหลังได้ และมีคำแปลไพ่อย่างกระชับแบ่งเป็นเรื่องครบทุกใบ

เนื่องจากหน้ายิปซีพยากรณ์นี้มีผู้นิยมเข้ามาเปิดไพ่เป็นจำนวนมาก จึงขอเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ จะได้ดูดวงด้วยตนเองอย่างมั่นใจ และได้ประโยชน์สูงสุด

ทำอย่างไรจึงจะดูแม่น
อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าไพ่ที่เลือกเปิดขึ้นมานั้นจะต้องสัมพันธ์กับผู้เปิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมาธิในการจดจ่อกับปัญหาที่ต้องการอยากรู้ เมื่อเรามีสมาธิคิดแต่เพียงเรื่องเดียว ไพ่ย่อมสะท้อนในเรื่องที่คิดออกมา แต่ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านไม่จดจ่อไพ่ที่ออกมาก็จะสับสนตามเหตุสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น แต่เรื่องนี้ก็ไม่เสมอไปบางคนมีจิตใจหมกมุ่นเหนียวแน่น ไพ่อาจจะออกเป็นเรื่องที่อยากให้เป็นมากกว่าเรื่องที่จะเป็นจริงๆ

บางคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าจะเลือกไพ่ด้วยมือซ้ายหรือขวาดี ดูบ่อย ๆ จะเป็นอะไรหรือเปล่า คำทำนายจะมีอายุเท่าใด จับไพ่แทนคนอื่นได้หรือไม่ ขออธิบายว่า การเลือกด้วยมือไหนไม่สำคัญเท่ากับการมีสมาธิจดจ่อที่ปัญหาเพียงเรื่องเดียว การถามปัญหาเรื่องเดิมบ่อย ๆ แสดงว่าได้ไพ่ที่ตรงกับความเป็นจริงแต่ไม่ตรงกับความต้องการ การดูบ่อยมากเกินไปทำให้คำพยากรณ์ถูกเก็บไปในจิตใต้สำนึก และมันอาจจะส่งผลให้ชีวิตเราเป็นไปตามนั้นก็ได้ ไม่ใช่ด้วยอำนาจของสิ่งใด แต่เป็นเราที่โปรแกรมจิตของตนเอง ปกติแล้วควรเปิดไพ่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งปัญหา จะเป็นแบบใดก็ได้เพียงแบบเดียว ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ใบ ถ้าไม่อยากแปลมาก ๔ หรือ ๗ ใบ ถ้าต้องการรายละเอียดมาก ถ้าได้ไพ่ที่ไม่ดี หรือตีความได้ยาก อย่าไปสนใจมันมาก ให้กลับมาดูใหม่อีกครั้งในวันต่อไปให้อารมณ์ของเราเปลี่ยนไปก่อน ถ้าไพ่ไม่ดีอย่าตกใจให้หาทางแก้ไขจากไพ่ที่ออกมา ดังจะอธิบายภายหลัง

สำหรับอายุของคำทำนายแต่ละครั้งนั้น อยู่ที่ศิลปะการตั้งคำถามของแต่ละคน ปกติแล้วไพ่จะสะท้อนเรื่องราวขณะนั้นออกมา เมื่อเวลาผ่านไปเหตุปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาแทรกแซงมากมาย คำพยากรณ์ที่ทำนายไว้ระยะยาวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรถามเรื่องราวในระยะสั้น ๆ เป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ถ้าถามเรื่องที่ไกลมากก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงสูง ส่วนการถามปัญหาแทนกัน จับไพ่แทนกันนั้น สามารถทำได้ อยู่ที่เราตั้งคำถาม จะถามเรื่องของคนอื่นก็ตั้งใจให้ชัด ไม่สับสนปะปนเรื่องของตนกับคนอื่น คำทำนายที่ได้จะตอบตรงปัญหาที่ถาม

ได้ไพ่ไม่ดีจะทำอย่างไร
ชีวิตของคนเราไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลา คนที่สนใจมาดูดวงมักจะมีปัญหาที่รบกวนจิตใจ ไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง การได้ไพ่ไม่ดีอันเป็นผลสะท้อนถึงปัญหาที่ประสบย่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะไพ่ในหนึ่งชุดมีทั้งไพ่ดีและไม่ดี เหมือนชีวิตคนเรานี่เอง ไพ่ที่ไม่ดีอาจจะขึ้นมาตอนที่เรามีสภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง มีความกังวลใจมาก ถ้ายิ่งได้ไพ่ไม่ดียิ่งกังวลใจขึ้นไปอีก อย่าเพิ่งตกใจ ขอให้เข้าใจว่าไพ่เป็นเพียงการสะท้อนเหตุการณ์ ไม่ได้บอกว่าชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไพ่ไม่ดีเป็นตัวมาเตือนสติให้เราไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ขอให้ตั้งสติใช้ความหมายของไพ่ที่ไม่ดีมาแก้ไข หลักการนี้เป็นหลักทั่วไปของหมอดู โบราณเรียกว่าการแก้เคล็ด แต่ถ้าฟังดูแล้วลึกลับน่ากลัว ผมขอใช้คำว่า "เปลี่ยนกระแสกรรมวิบาก" โดยให้กระทำตามความหมายของไพ่ที่เสียไปในทางที่ดี เช่น ถ้าได้ไพ่ Death อันแปลว่าตาย สูญเสีย จบสิ้น อุปสรรค ก็ให้ไปกระทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ในทางที่ดี เช่น ไปงานศพ บริจาคโลงศพ บริจาคทรัพย์ หยุดพฤติกรรมอะไรบางอย่างสักพักหนึ่ง หรือเลือกทำงานที่ยาก ถ้าได้ไพ่ The Tower อันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ล้มเหลว ผิดหวัง ก็ให้เปลี่ยนแผนที่ได้ทำไว้เสียบ้าง กระทำอย่างรอบคอบระมัดระวังมากขึ้น หาทางออกฉุกเฉินกรณีเกิดปัญหาเอาไว้ หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ตึกสูง เป็นต้น ดังนี้ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ ขอให้มั่นใจว่าเรานี่แหละคือผู้กำหนดชีวิตตัวเองมิใช่ใครอื่น ผลที่ดีย่อมเกิดจากเหตุที่ดีเท่านั้น

การตั้งคำถาม
การตอบคำถามด้วยไพ่ยิปซี ปัจจัยที่จะได้คำตอบที่แม่นตรงคือการตั้งคำถามที่ตรงประเด็น มีจุดที่จะอธิบายด้วยไพ่ได้ ไพ่เหมาะกับคำถามประเภทปลายเปิดแบบอย่างไร? เช่น เรื่อง...จะเป็นอย่างไร? หรือ ฉันจะ...ดีหรือไม่? อย่างไร? ส่วนคำถามปลายปิด เช่น ฉันจะ...ได้หรือไม่? หรือ ฉันจะสมหวังในเรื่อง...หรือไม่? ก็ใช้ได้แต่บางครั้งไพ่ที่ออกมามีทั้งดีและไม่ดีปนกัน หรือได้ไพ่ความหมายกลาง ๆ ทำให้ฟันธงได้ยาก บางครั้งก็เป็นทำนองได้บ้างเสียบ้าง อันนี้ต้องตีความออกมาเป็นเรื่องราว คล้ายจะอธิบายว่าเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไร ส่วนคำถามแบบ ใคร ที่ไหน ทำไม ก็พอถามได้ ตีความคำตอบจากภาพที่เห็นในไพ่ ส่วนคำถามที่อธิบายด้วยไพ่ได้ยาก คือ เมื่อไหร่? ให้เปลี่ยนเป็นคำถามปลายปิด เช่น ฉันจะได้...ในเดือนนี้หรือไม่? ในการบอกเวลาด้วยไพ่บางครั้งดูจากหมายเลขที่ปรากฏบนไพ่ บางครั้งมีการใช้ตำแหน่งของไพ่ช่วยด้วย เช่น แต่ละตำแหน่งของเซลติกครอสสามารถแทนเดือนและช่วงอายุต่างๆได้ หรือแบบเรือนชะตา ๑๒ ใบแต่ละตำแหน่งก็แทนเดือน ๑๒ เดือน หรือบางทีก็ใช้ไพ่ ๓-๔ ใบแทนเดือนนี้ เดือนหน้า และเดือนต่อๆไป เป็นต้น ซึ่งหลักการเหล่านี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับตัวหมอดูที่คุ้นเคยจะใช้แบบใด อันนี้ขอให้ทดลองใช้กันตามถนัด ในการตั้งคำถามนั้นจะต้องตั้งก่อนที่จะเลือกไพ่ เพื่อจะได้ไพ่ที่สัมพันธ์กับปัญหาที่ถาม การตีความไพ่จะต้องตีความให้เข้ากับปัญหา

ตัวอย่างการพยากรณ์
ถามว่าจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่? อย่างไร? เปิดไพ่ ๔ ใบจาก ๒๒ ใบ ได้ไพ่ Temperance, The Hierophant, The Chariot และ The Hanged Man ตีความได้ว่า Temperance คือการปรับเปลี่ยน ปรับสมดุล อาจจะต้องมีการเดินทาง Hierophant พระสังฆราช หมายถึง การศึกษา ผู้มีความรู้ ความเมตตา Chariot คือนักรบ จะต้องเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้ด้วยความอดทน บอกถึงการเดินทางก็ได้ ส่วน Hanged Man คือการอุทิศตัว เสียสละ ได้อย่างเสียอย่าง หัวหกก้นขวิด หรืออะไรทำนองนี้ แปลความโดยรวมเพื่อตอบคำถามว่าจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ได้ว่า "มีสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยน คุณต้องใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น หรือต้องหาความรู้มากขึ้น ต้องทำงานที่ยากขึ้น เหน็ดเหนื่อย ต้องเดินทางไปมามากขึ้น และอาจจะได้ไม่พอเสีย ต้องทำงานแบบเสียสละหรืออุทิศตัว ทำงานอย่างหัวหกก้นขวิด" นี่เป็นเพียงตัวอย่างคำแปลหนึ่ง จะตรงหรือไม่อยู่ที่เจ้าของปัญหา เพราะบริบทของบุคคลไม่เหมือนกัน จะว่าดีหรือไม่ดีด้านเดียวไม่ได้ เช่น ถ้าคนที่ถามนี้จะเปลี่ยนไปทำงานสังคมสงเคราะห์ ที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำ และต้องอุทิศตน ทำงานด้วยความเมตตา ก็จะเป็นไปได้ด้วยดี เพราะตรงกับความหมายของไพ่ทุกอย่าง

การตีความหมายไพ่เป็นศิลปะต้องอาศัยการฝึกฝน ดูบ่อย ๆ แปลบ่อย ๆ เบื้องต้นก็ให้ยึดความหมายมาตรฐานก่อน เมื่อชำนาญก็พลิกแพลงหาความหมายจากภาพที่เห็นหรือจากสิ่งที่แว็บขึ้นมา (intuition) อันนี้เป็นพรสวรรค์ที่สอนกันไม่ได้ หมอดูที่เก่งต้องอาศัยพรสวรรค์หรือสิ่งที่มีมาพร้อมกับตัวครึ่งหนึ่งทีเดียว แต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ แปลตามที่ผมแนะนำก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จากที่ได้ทดสอบมาแล้ว ความรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีบางอย่างผมนำมาจากคุณนที hermitstar.com

การใช้ไพ่ยิปซีแบบสร้างสรรค์
ปกติเราจะคุ้นเคยใช้ไพ่ยิปซีทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะได้ผลออกมาเป็นแม่นบ้าง ไม่แม่นบ้าง เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีปัจจัยของการเกิดขึ้นมากมาย ไพ่ไม่อาจจะสะท้อนออกมาได้หมด หรือไพ่บอกแต่คนดูไม่เห็น ไม่เข้าใจ อันนี้ทำให้บางครั้งไพ่ยิปซีก็ดูเหมือนจะพึ่งพาอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราใช้ไพ่ยิปซีในฐานะผู้ชี้ทาง มากกว่าผู้พยากรณ์ จะเกิดประโยชน์มากกว่า เป็นแนวการใช้ไพ่ยิปซีแบบสร้างสรรค์

การใช้ไพ่แบบสร้างสรรค์นี้ไม่ยากอะไร เพียงแต่เราเปลี่ยนแนวคิดการตีความไพ่ จากการตอบคำถามว่า "จะเป็นอย่างไร" หรือ "ได้หรือไม่" เป็น "ควรจะทำอย่างไร" ไพ่ที่ออกมาจะชี้แนวทางว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่นั้น การตีความไพ่แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการพยากรณ์ เพราะไม่มีผิดและถูก ผลที่ได้จะเหมาะกับผู้ถามในช่วงเวลานั้น เป็นการชี้ทางโดยการเสี่ยงทายด้วยไพ่ หรือเป็นการฟังคำแนะนำจากจิตใต้สำนึกของเราเอง

ยกตัวอย่างจากเรื่องเปลี่ยนงานข้างต้น ถ้าเปลี่ยนเป็นการถามว่า "ในเรื่องงานควรจะทำอย่างไร" ไพ่ที่ออกมาเป็น Temperance, The Hierophant, The Chariot และ The Hanged Man ตีความเป็นข้อชี้แนะได้ว่า เราควรจะยับยั้งชั่งใจ หรือปรับสมดุลในตัวให้ดี (Temperance) ศึกษาหาความรู้ เข้าหาผู้รู้ หรือเข้าวัด (The Hierophant) มุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ (The Chariot) และอย่าไปยึดติดกับผลงาน ให้อุทิศทุ่มเทและเสียสละ (The Hanged Man) กล่าวโดยสรุปเรื่องงานในขณะนี้ของคนที่ถาม อยู่ในช่วงที่ต้องสู้ ต้องพัฒนาตัวเอง อาจจะไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในขณะนี้ ต้องทำใจให้สงบ สิ่งที่ทำจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต

เขียนโดย กาลจักร
เขียนครั้งแรก: ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด: ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
 
©2007-2019 AstroSimple.com