The site is moving.

 
Make astrology
clean, clear, and simple.
 
 
Main Menu
Home
I Ching Oracle (อี้จิง)
ไพ่ยิปซีพยากรณ์
Tarot Spreader
Easy-Step Astrologer
Easy-Step Predictor
Easy-Step Matcher
Uranian Gadgets
Graphic Ephemeris
เอ็นเนียแกรม
ตำราโหราศาสตร์
Articles
UAstrolog

ตำราโหราศาสตร์

ตำราโหราศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้น ทั้งที่ทำต้นฉบับจนเสร็จแล้ว ทั้งที่อยู่ในแผนและที่อยู่ในความคิด เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่จะยกระดับมาตรฐานตำราโหราศาสตร์เชิงวิชาการภาคภาษาไทย เพื่อสร้างสื่อความรู้ด้านนี้ให้ผู้สนใจชาวไทยได้ศึกษากัน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอย่างมากในปัจจุบัน ความจริงหนังสือโหราศาสตร์ที่พิมพ์อยู่ในปัจจุบันมีอยู่จำนวนไม่น้อย แต่ที่จะให้ความรู้กันจริง ๆ นั้นแทบจะนับเล่มได้ มาตรฐานตำราโหรบ้านเราสมัยก่อนดีกว่าสมัยนี้มาก ผู้ศึกษาส่วนใหญ่จึงพึ่งพาตำราของโหราจารย์รุ่นเก่า แต่ปัจจุบันความรู้ด้านนี้พัฒนาไปมากพร้อมกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้จากตำราเก่าจึงไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้ใช้สรรพกำลังที่มี ศึกษาค้นคว้าและกลั่นออกมาเป็นตำรา ทุกเล่มเขียนขึ้นจากความเข้าใจที่ผ่านการย่อยจากตำรามากมายหลากหลายสาขาวิชารวมกับประสบการณ์ของตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงการหยิบตำราฝรั่งเล่มนั้นเล่มนี้มาแปลต่อ ๆ กัน และไม่ใช่การเขียนแบบว่าเอาเองคิดเอาเอง ทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีเหตุมีผล หนังสือบางเล่มเป็นผลจากการศึกษาตำรานับร้อย บางเล่มใช้เวลาตกผลึกอยู่หลายปี หลายเรื่องไม่เคยเกิดเป็นตำราภาษาไทยมาก่อน บางเรื่องแม้ตำราโหราศาสตร์ฝรั่งก็ไม่เคยพูดถึง และบางเรื่องบางประเด็นไม่มีนักโหราศาสตร์คนใดอยากจะพูดถึง

แนวการเขียนตำราของผู้เขียนจะยึดหลักตามนโยบายของเว็บไซต์คือ clean, clear & simple (สะอาด ชัดเจน และเรียบง่าย) ผู้เขียนไม่ได้หวังร่ำรวยด้วยการขายตำรา ไม่ได้ยัดเยียดความเชื่ออันงมงายให้โทษแก่ผู้อ่าน ทุกประโยคเขียนขึ้นจากความเข้าใจ เน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และให้ความสำคัญกับหลักพื้นฐานเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงจนผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง นำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือสร้างแนวทางของตัวเองได้ต่อไป ผู้เขียนหวังว่าแรงกระเพื่อมเล็ก ๆ จากบุคคลไร้สังกัดในวงการโหร จะมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงการโหรบ้านเรา รวมทั้งสร้างความเข้าใจและมองมุมใหม่ต่อโหราศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมโดยรวม และสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เขียนเองรวมทั้งผู้ที่สามารถถอดรหัสเข้าถึงสาระที่แฝงอยู่ได้

เนื่องจากการพิมพ์เป็นเล่มหนังสือมีขั้นตอนและสิ่งที่ต้องจัดการมากมาย ผู้เขียนยังไม่มีความพร้อมที่จะจัดพิมพ์เอง จึงทำเป็นตัวอย่างแบบพออ่านได้เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ถ้ามีการพิมพ์เกิดขึ้นจากแจ้งให้ผู้สนใจทราบภายหลัง สำหรับสำนักพิมพ์หรือผู้ที่สนใจจะนำผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปพิมพ์เผยแพร่/จำหน่าย ผู้เขียนได้ทำต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF ตามรูปแบบที่แสดงไว้เป็นตัวอย่าง สามารถนำไปพิมพ์ได้ทันทีในระบบดิจิตอล (รูปเล่มอาจจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้บ้างตามความต้องการของผู้พิมพ์ ส่วนปกหนังสือต้องออกแบบใหม่ ที่แสดงไว้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) ติดต่อผู้เขียนได้ที่ astrosimple@จีเมล.คอม

กาลจักร
13 กันยายน 2554


ตำราที่เสร็จสมบูรณ์

โหราศาสตร์สากลร่วมสมัย


โหราศาสตร์สากลร่วมสมัย
เรียนรู้ศาสตร์โบราณเพื่อเข้าใจบุคคลอย่างเป็นระบบด้วยวิธีร่วมสมัย
(จัดหน้าขนาด A5 จำนวน 331 หน้า)
เนื้อหาในเล่ม
บทที่ 1 แนะนำโหราศาสตร์สากลร่วมสมัย บทที่ 2 ดาราศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักโหราศาสตร์ 2.1 แบบจำลองจักรวาล 2.2 การบอกตำแหน่งบนผิวโลก 2.3 ทรงกลมฟ้า 2.4 ฤดูกาล 2.5 จักรราศี 2.6 เวลาและปฏิทิน 2.7 ดาวเคราะห์ 2.8 ทิศทางการโคจรของดาวเคราะห์ 2.9 ราหูกับเกตุ บทที่ 3 ดวงชะตาและการผูกดวง 3.1 ดวงชะตาคืออะไร 3.2 ดวงชะตาบอกอะไร 3.3 วิวัฒนาการของการผูกดวง 3.4 ข้อมูลที่ใช้ในการผูกดวง บทที่ 4 หลักการพื้นฐานของโหราศาสตร์สากล 4.1 คำสำคัญของปัจจัยที่เป็นจุด 4.2 คำสำคัญของธาตุและราศี 4.3 คำสำคัญของเรือนชะตา 4.4 คำสำคัญของมุมสัมพันธ์ 4.5 การผสมความหมายปัจจัยทางโหราศาสตร์ 4.6 ตัวอย่างการแปลปัจจัยในดวงชะตา บทที่ 5 ปัจจัยหลักที่เป็นจุด 5.1 ความหมายของจุดหลัก 5.2 ความหมายดาวโคจรพักรในดวงกำเนิด บทที่ 6 ปัจจัยจุดประเภทอื่น ๆ 6.1 จุดตัด (node-type points) 6.2 เทหวัตถุ (body-type points) 6.3 พระเคราะห์เข้ารูป (planetary pictures) บทที่ 7 ธาตุ เพศ และคุณะ 7.1 ความหมายของธาตุทั้ง 4 7.2 ความหมายของคุณะทั้ง 3 7.3 ที่มาของ 12 ราศี บทที่ 8 ราศี 8.1 ความหมายของ 12 ราศี 8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างราศีกับดาวเคราะห์ 8.3 ราศีที่ให้คุณให้โทษต่อดาวเคราะห์ บทที่ 9 เรือนชะตา 9.1 ความหมายของ 12 เรือนชะตา 9.2 การแบ่งเรือนชะตาครึ่งซีก 9.3 ระบบเรือนชะตา 9.4 การเลือกระบบเรือนชะตา 9.5 ปัญหาเรื่องเส้นแบ่งเรือน 9.6 ดาวเจ้าเรือน บทที่ 10 มุมสัมพันธ์ 10.1 มุมสัมพันธ์ตามทฤษฎีธาตุปฏิสัมพันธ์ 10.2 มุมสัมพันธ์นอกธาตุ 10.3 มุมสัมพันธ์ตามทฤษฎีฮาร์โมนิค 10.4 การแบ่งประเภทมุมสัมพันธ์ 10.5 ระยะวังกะ 10.6 โครงสร้างมุมสัมพันธ์ 10.7 มุมสัมพันธ์ดี-ร้าย 10.8 การละความหมายของมุมสัมพันธ์ บทที่ 11 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ดวงชะตากำเนิด 11.1 หลักการแปลความหมายปัจจัยในดวงกำเนิด 11.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ดวงชะตากำเนิด 11.3 เทคนิคการแปลความหมายดวงชะตา 11.4 การวิเคราะห์เรื่องความรักและคู่ครอง 11.5 การวิเคราะห์เรื่องอาชีพการงาน 11.6 การตีความสองระดับกับความแม่นยำ บทที่ 12 หลักการพยากรณ์จรเพื่อดูแนวโน้มในอนาคต 12.1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์จร 12.2 ความเข้าใจเรื่องอนาคต 12.3 เทคนิคพยากรณ์จรที่มีประสิทธิภาพ บทที่ 13 การพยากรณ์จรด้วยวิธีทรานสิต 13.1 ความเข้าใจเรื่องทรานสิต 13.2 หลักการวิเคราะห์ทรานสิต 13.3 หลักการแปลทรานสิต 13.4 การใช้กราฟทรานสิต 13.5 ขั้นตอนการพยากรณ์จรด้วยทรานสิต บทที่ 14 การพยากรณ์จรด้วยวิธีอื่น ๆ 14.1 ดวงโปรเกรส 14.2 ดวงโค้งสุริยยาตร์ 14.3 ผลต่าง 14.4 ดวงโค้งจันทรยาตร์ 14.5 เทคนิคพยากรณ์จรอื่น ๆ อีก บทที่ 15 สรุปขั้นตอนการพยากรณ์ทั้งกระบวนการ 15.1 กระบวนการให้คำปรึกษา 15.2 ขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้วยโหราศาสตร์ 15.3 ปัญหา 3 ระดับ 15.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ดวงชะตาม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 15.5 ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ดวงตัวอย่าง บทที่ 16 เรื่องอื่น ๆ และสรุป 16.1 ข้อเท็จจริงบางประการของโหราศาสตร์ 16.2 โหราศาสตร์ในฐานะแว่นส่องกรรม 16.3 โหราศาสตร์ในฐานะสื่อของพระเจ้า 16.4 ความแม่นยำที่สั่งได้ 16.5 สรุป ภาคผนวก: ทรงกลมฟ้า


โหราศาสตร์ไทยสากล


ดาวน์โหลด
ไฟล์ PDF ความละเอียดต่ำ
เนื้อหา (~10 MB)
ภาคผนวก (~30 MB)

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มช่วยคำนวณ
แบบฟอร์มพยากรณ์
โหราศาสตร์ไทยสากล
ตำราโหราศาสตร์ที่อ่านเข้าใจ ใช้ได้จริง และจบในเล่มเดียว
*พร้อมปฏิทิน 80 ปี*
(จัดหน้าขนาด A5 จำนวน 361 หน้า)
เนื้อหาในเล่ม
แนะนำโหราศาสตร์ไทยสากล โหราศาสตร์ไทยสากลคืออะไร แนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง สัญลักษณ์ ดวงชะตาและการผูกดวง ดวงชะตาแบบไทยสากล วิธีผูกดวง การประมาณองศาอาทิตย์ ลัคนาและจันทร์อย่างหยาบ ขั้นตอนการผูกดวงอย่างละเอียด การวางลัคนา ตัวอย่างการผูกดวงอย่างละเอียด ปัจจัยจุด สรุปความหมายของปัจจัยจุด ธาตุและจักรราศี การวัดน้ำหนักธาตุและคุณะ สรุปความหมายของเพศ ธาตุ และคุณะ สรุปความหมายของราศี ดาวตัวแทนราศี เรือนชะตา สรุปความหมายของเรือนชะตา ดาวเจ้าเรือน มุมสัมพันธ์ สรุปความหมายของมุมสัมพันธ์ โครงสร้างมุมสัมพันธ์ การแปลดวงชะตา บทบาทของแต่ละปัจจัย หลักการแปลดวงชะตา การแลกเรือน สรุปและข้อแนะนำ การพยากรณ์จร ทรานสิต หลักการแปลทรานสิต ตัวอย่างการแปลทรานสิต การประมาณช่วงเวลาด้วยทรานสิต โปรเกรส ขั้นตอนการพยากรณ์ การให้คำปรึกษาด้วยโหราศาสตร์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ดวงชะตากำเนิด ขั้นตอนการพยากรณ์จรเพื่อหาปัญหา ขั้นตอนการแนะนำ ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 สรุป ประเด็นปัญหาคาใจ บรรณานุกรม ภาคผนวก ก. ปฏิทินดาวเคราะห์ 2490-2569 ภาคผนวก ข. ตารางข้อมูลอื่น ๆ ตารางที่ 1 แสดงพิกัดจังหวัดในประเทศไทยและค่าแก้เวลาอัตรา ตารางที่ 2 แสดงเวลาอาทิตย์ขึ้นในประเทศไทยทุก 3 วัน ตารางที่ 3 แสดงอันโตนาทีของละติจูดในประเทศไทย แบบฟอร์มช่วยคำนวณ แบบฟอร์มสำหรับใช้พยากรณ์


คัมภีร์หมอดูเทวดา


คัมภีร์หมอดูเทวดา
เผยเคล็ดวิชาหมอดูเทวดาจนหมดเปลือก
(จัดหน้าขนาด A5 จำนวน 96 หน้า)
เนื้อหาในเล่ม
คำนำ สารบัญ 1. ความเป็นหมอดูเทวดา 1.1 คุณสมบัติหมอดูเทวดา 1.2 ประเภทหมอดูเทวดา 2. บัญญัติ 3 ประการ 2.1 จงทำให้เขาเชื่อ 2.2 จงทำนายให้คลุมเครือ 2.3 จงบอกในสิ่งที่เขาอยากได้ยิน 3. การสร้างความน่าเชื่อถือ 3.1 สร้างระบบความเชื่อ 3.2 เตรียมพร้อมก่อนดูดวง 3.3 รักษาความน่าเชื่อถือ 4. การออกคำพยากรณ์ 4.1 ขั้นตอนการพยากรณ์ (ในตำราหมอดู) 4.2 ขั้นตอนการพยากรณ์ (นอกตำราหมอดู) 4.3 ประเภทของคำพยากรณ์ 4.4 เทคนิคการออกคำพยากรณ์ 4.5 การทำนายอนาคต 4.6 ศึกษาจากงานชั้นครู 5. การหาข้อมูลประกอบการพยากรณ์ 5.1 ความรู้รอบตัว 5.2 ข้อมูลจากผู้มาปรึกษา 6. เครื่องมือพยากรณ์ 6.1 ประโยชน์ของเครื่องมือพยากรณ์ 6.2 ประเภทเครื่องมือพยากรณ์ 6.3 องค์ประกอบของเครื่องมือพยากรณ์ที่ดี 6.4 เครื่องมือพยากรณ์เริ่มจากข่วน 6.5 ตัวอย่างการสร้างเครื่องมือพยากรณ์ 6.6 เนื้อที่โฆษณา 7. สรุป 7.1 จริยธรรมหมอดูอยู่ตรงไหน 7.2 สรุปของสรุป ภาคผนวก คัมภีร์สยบหมอดูเทวดา ประเมินความเชื่อของหมอดู การโต้แย้งในหลักการ การพิสูจน์เชิงประจักษ์ สรุป

ตำราที่อยู่ระหว่างการรวบรวม

โหราตาสว่าง: รวมบทความฯ

(ทยอยเขียน)
โหราตาสว่าง
รวมบทความโหราศาสตร์วิชาการสำหรับคนรุ่นใหม่
เนื้อหาในเล่ม
ความเข้าใจเรื่องอันโตนาที อันโตนาทีคืออะไร การหาอันโตนาทีที่เส้นศูนย์สูตร การหาอันโตนาทีที่ละติจูดต่าง ๆ การหาอันโตนาทีนิรายนะ การหาอันโตนาทีของอินเดียโบราณ อันโตนาทีกับพหินาที การหาลัคนาด้วยอันโตนาที อันโตนาทีในคัมภีร์โบราณของไทย สรุป ภาคผนวก: คณิตศาสตร์ที่ใช้ การหาลัคนาด้วยเวลานักษัตร ลัคนาคืออะไร สูตรคำนวณลัคนา เวลานักษัตร การหาวันจูเลียน การหาเวลานักษัตร การหามุมเอียงของแกนโลก ตัวอย่างการคำนวณลัคนา การหามิดเฮเวน สรุป ภาคผนวก: คณิตศาสตร์ที่ใช้

 
©2007-2019 AstroSimple.com